تقویم تاریخ برگزاری دوره های پرورش عقرب در تمامی شهرها

سایت پرورش عقرب وابسته به گروه پزشکی برگ سبز ، جهت ترویج و توسعه بزرگترین طرح ملی پرورش و تکثیر عقرب و بومی سازی آن در تمام نقاط کشور ، اقدام به برگزاری دوره پرورش عقرب تخصصی و کاربردی نموده است. کلاسهای پرورش عقرب با هدف اشتغال زایی ، گسترش کسب و کار ، ارز آوری ، تولید علم ، فروش خارجی و افزایش رتبه ایران در رده بندی بین المللی در شهرهای زیر برگزار خواهد شد.

از آنجا که کلاسهای تخصصی در ایران فقط توسط این موسسه انجام می گردد ، از عزیزانی که تمایل به شرکت در این طرح ملی را دارند ولی نام شهر آنها در لیست شهرهای زیر وجود ندارد تقاضا داریم در نزدیکترین شهر نسبت به محل سکونت خود ثبت نام نمایند.

برگزاری کلاسهای آموزش پرورش عقرب ، در شهرهای مختلف تنها جهت سهولت شرکت کنندگان و کاهش هزینه های تمام شده آموزش برای این عزیزان می باشد و کیفیت کلاسها در تمامی شهرها یکسان و بر اساس سرفصل استاندارد بین المللی انجام می پذیرد.

تقویم آموزشی دوره های تخصصی پرورش و تکثیر عقرب در ایران
در زیر لیست دوره های پرورش عقرب قابل مشاهده است.
دوره های آموزشی هر 4 ماه یکبار در هر شهر برگزار خواهد شد.
در صورت نبودن شهر شما در لیست ، میتوانید در کلاسهای آموزشی نزدیک ترین شهر شرکت نمایید.
این صفحه ساعت 21 تا 22 هر جمعه به روز خواهد شد.

کد دوره

دوره های آموزشی پرورش و تکثیر عقرب در ایران

تاریخ برگزاری دوره آموزشی

مدت زمان

هزینه دوره سال 97

وضعیت ثبت نام

SHZ-2425

دوره تخصصی پرورش و زهرگیری عقرب
در شیراز

روزهای پنجشنبه و جمعه
97/03/24 – 97/03/25

2 روز / 18 ساعت

500.000 تومان

ثبت نام کنید

TEH-3101

دوره تخصصی پرورش و زهرگیری عقرب
در تهران

روزهای پنجشنبه و جمعه
97/03/31 – 97/04/01

2 روز / 18 ساعت

500.000 تومان

ثبت نام کنید

IFN-0708

دوره تخصصی پرورش و زهرگیری عقرب
در اصفهان

روزهای پنجشنبه و جمعه
97/04/07 – 97/04/08

2 روز / 18 ساعت

500.000 تومان

ثبت نام کنید

MHD-2122

دوره تخصصی پرورش و زهرگیری عقرب
در مشهد

روزهای پنجشنبه و جمعه
97/04/21 – 97/04/22

2 روز / 18 ساعت

500.000 تومان

ثبت نام کنید

KER-2829

دوره تخصصی پرورش و زهرگیری عقرب
در کرمان

روزهای پنجشنبه و جمعه
97/04/28 – 97/04/29

2 روز / 18 ساعت

500.000 تومان

ثبت نام کنید

AZD-0405

دوره تخصصی پرورش و زهرگیری عقرب
در یزد

روزهای پنجشنبه و جمعه
97/05/04 – 97/05/05

2 روز / 18 ساعت

500.000 تومان

ثبت نام کنید

AWZ-1112

دوره تخصصی پرورش و زهرگیری عقرب
در اهواز

روزهای پنجشنبه و جمعه
97/05/11 – 97/05/12

2 روز / 18 ساعت

500.000 تومان

ثبت نام کنید

TBZ-1819

دوره تخصصی پرورش و زهرگیری عقرب
در تبریز

روزهای پنجشنبه و جمعه
97/05/18 – 97/05/19

2 روز / 18 ساعت

500.000 تومان

ثبت نام کنید

PKG-AGHRAB

پکیج آموزشی غیرحضوری
دوره تخصصی پرورش و زهرگیری عقرب

——-

——

400.000 تومان

خرید پکیج