کسب و کار پرورش عقرب و هزینه پرورش عقرب در ایران هزینه پرورش عقرب چندان زیاد نیست. پرورش عقرب که به تازگی مورد توجه قرار گرفته است بسیار نوپا است و هنوز اشباع نشده است. می توان از پرورش عقرب به عنوان کاری  پر درآمد نام برد البته اگر اصولی و با برنامه ریزی درست […]

ادامه مطلب


دوره پرورش عقرب : شاید جالب باشد بدانید که عقرب یا کژدم، جانوری که خیلی از ما حتی از دیدنش هم ترس داریم هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان و حتی اخیرا در کشور خودمان ایران، پرورش داده می شوند و امروزه پرورش عقرب ها به یک تجارت سودمند تبدیل شده است، آن هم به […]

ادامه مطلب