عقرب زرد حفار اودونتوبوتوس دوریه – Odontobuthus doriae

نام علمی : Odontobuthus doriae

نام فارسی : عقرب زرد حفار ادنتوبوتوس دوریه

 

ادنتوبوتوس دوریه کژدم حفاری است که قادر است حفراتی تا عمق 40 سانتیمتر در زمین حفر کند. این عقرب در تقسیم بندی اندازه، کوچک تا متوسط طبقه بندی میشود. طول عقرب بالغ 60 تا 75 میلیمتر است و در سن های بالاتر تا 10 سانتیمتر هم می رسد. بدن حالت رنگ پریده و ساده به رنگ زرد و متمایل به قهوه ای کمرنگ دیده می شود. لبه های دندانه ای مشخص در طرفین دم قابل رویت است. چنگال نسبتا قوی است که پهنای آن در انتهای چنگال ها به میزان زیادی باریک می شود.

این عقرب شب فعال در مناطق بیابانی ، استپ های کلسیم کربناتی ، نواحی صخره ای و مناطق خشک با پوشش های گیاهی فقیر تا متوسط دیده می شود و غالبا ارتفاعات بالا را ترجیح می دهد. دامنه رنگی این گونه بین زرد تا زرد تیره بوده و غالبا قسمتهای میانی پیکرش تیره تر است. این جانور ممکن است حفره هایی در زیر سنگ ها ایجاد کند. این عقرب زهری نسبتا قوی دارد ، ولی احتمال مرگ فرد مسدوم اندک است.

در بسیاری از مناطق بخصوص نواحی خشک قابل رویت است. معمولا در ریگزارها، مناطق صخره ای و مناطق با پوشش گیاهی ضعیف دیده می شود. در مناطق کشاورزی، حاشیه آبادی ها، و منازل دیده شده است. این عقرب از مناطق مختلفی در خاورمیانه گزارش شده است. تاکنون از ایران و عراق گزارش شده ولی احتمال میرود در کشورهای دیگری همچون اردن، سوریه، عربستان سعودی و فلسطین اشغالی نیز زیست کند.

این عقرب بسیار فعال، حرکات بسیار خصمانه و نیش معمولا آماده برای حمله است. عمدتا شبگرد است ولی مواردی از فعالیت در هنگام طلوع و غروب خورشید نیز گزارش شده است. همچنین در مواردی در هنگام روز بعد از بارش مشاهده شده است. از حشرات و بندپایان تغذیه میکند. دم قابلیت حرکت به تمام جهات را داراست. تحقیق چندانی درباره زهر این عقرب صورت نگرفته ولی گزارشات محلی حاکی از آن است که محل گزش دردناک به همراه تورم و قرمز شدن منطقه گزش است. گزارشی مبنی بر اثر زهر بر سیستم عصبی بدن موجود نیست. در بسیاری از موارد شدت گزش در حد شدت گزش زنبور بوده است. هیچ مورد فوتی در اثر گزش این عقرب گزارش نشده است.

اودونتوبوتوس دوریه عقرب بومی ایران است و پراکندگی جهانی ندارد.

پراکندگی عقرب ادنتوبوتوس دوریه در  ایران : در استانهای کرمان (کرمان و شهداد)، یزد، اصفهان (اصفهان، کاشان، شهرضا، مبارکه، شاهین شهر و نائین)، مرکزی (اراک)، قزوین، تهران(بیابانهای اطراف تهران، شمیران، ورامین و کرج)، سمنان (گرمسار)، آذربایجان غربی (ارومیه)، کرمانشاه، بوشهر(برازجان)، همدان و هرمزگان (بندرعباس) ، زنجان ، سیستان و بلوچستان ، فارس ، قم، کرمانشاه ، مازندران و بیشتر مناطق ایران

10160بازدید