عقرب زرد حفار هوتنتوتا سولسئی / سالسی – hottentotta saulcyi نام علمی : Hottentotta Saulcyi نام فارسی : عقرب هوتنتوتا سولسئی / هوتنتوتا سالسی   هوتنتوتا سولسئی عقرب زرد حفار بوده و جزو عقربهای بزرگ محسوب می شود. اندازه بدن این نوع عقرب بسیار بزرگ است و معمولا بین 75 تا 120 میلیمتر و حتی […]

ادامه مطلب