عقرب زرد حفار اودونتوبوتوس دوریه – Odontobuthus doriae نام علمی : Odontobuthus doriae نام فارسی : عقرب زرد حفار ادنتوبوتوس دوریه   ادنتوبوتوس دوریه کژدم حفاری است که قادر است حفراتی تا عمق 40 سانتیمتر در زمین حفر کند. این عقرب در تقسیم بندی اندازه، کوچک تا متوسط طبقه بندی میشود. طول عقرب بالغ 60 […]

ادامه مطلب


عقرب زرد حفار اسکرپیو موروس – scorpio maurus نام علمی : Scorpio maurus نام انگلیسی : Large clawed Scorpion نام فارسی : اسکورپیو موروس /یا/ اسکورپیو ماروس این گونه عقرب اولین عقربی بود که از نظر علمی در جهان مورد بررسی قرار گرفت. معنای نام علمی این عقرب اسکرپیو بر گرفته از لغت اسکورپیون انگلیسی […]

ادامه مطلب


عقرب زرد حفار هوتنتوتا سولسئی / سالسی – hottentotta saulcyi نام علمی : Hottentotta Saulcyi نام فارسی : عقرب هوتنتوتا سولسئی / هوتنتوتا سالسی   هوتنتوتا سولسئی عقرب زرد حفار بوده و جزو عقربهای بزرگ محسوب می شود. اندازه بدن این نوع عقرب بسیار بزرگ است و معمولا بین 75 تا 120 میلیمتر و حتی […]

ادامه مطلب