عقرب سیاه غیرحفار آندروکتونوس کراسیکودا – Androctonus crassicauda نام فارسی : عقرب غیرحفار آندرکتنوس کراسیکودا نام علمی : Androctonus crassicauda نام انگلیسی : Arabian fat-tailed scorpion عقرب اندروکتونوس کراسیکودا در اندازه متوسط با دم صاف و تخت دارای اندازه 50 میلیمتر است. بدن به رنگ قهوه ای تیره و در مواردی سیاه رنگ است. دارای […]

ادامه مطلب