عقرب زرد غیرحفار مزوبوتوس اوپئوس – mesobuthus eupeus نام فارسی : عقرب غیرحفار مزبوتوس اوپوس نام علمی : Mesobuthus eupeus نام انگلیسی : Lesser Asian scorpion عقرب های غیرحفار مزبوتوس اوپوس از خانواده معروف بوتیدائه هستند که به عقرب کوچک آسیایی و یا عقرب خالدار شناخته می شوند. این گونه عقرب دارای 23 زیر گونه […]

ادامه مطلب